کلینیک و مراکز مشاوره

مراکز مشاوره ازدواج در شیراز

لیست مراکز مشاوره ازدواج در شیراز

مراکز مشاوره ازدواج در شیراز. ازدواج در زندگی انسان ها امر بسیار مهمی بوده و افراد باید با انتخاب درست و حساسیت ویژه ، به امر ازدواج توجه کرده و زندگی مشترک خود را بر پایه ی عشق و محبت و دوستی بنا کنند. مشاوره در ازدواج به نوعی از مشاوره گفته می شود که …

لیست مراکز مشاوره ازدواج در شیراز ادامه »

مراکز مشاوره و روانشناسی در شیراز

لیست مراکز مشاوره و روانشناسی در شیراز

روانشناس و روانشناسی چیست ؟ روانشناس کسی است که رفتار ، شخصیت روابط بین فردی، نحوه ی یادگیری و انگیزه ی انسان را به شکل حرفه ای بررسی کرده و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می کند . روانشناسی نیز علم مطالعه ی رفتار و فرایندهای ذهن انسان و سایر موجودات …

لیست مراکز مشاوره و روانشناسی در شیراز ادامه »